home

Gården i vakre Sagfjorden

SAU VEIARBEID TRANSPORT

Sauedrift


Vi er tredjegenerasjons drivere med sauedrift på gården. Vi har 160 vf sau og to border collie.

Veiservice

Veiservice-Jentoft-og-Brumle-Traktor
Jentoft og Brumle gård sine hovedvirkeområder er sommer og vintervedlikehold av kommunale og fylkesveier.

Transport

Transport-Jentoft-og-Brumle
Vi utfører blant annet transport, beitepussing, vakuumvogn/septikk /utkjøring av møkk/rensing av kum og alt innen traktor arbeid.

Ta kontakt med oss

Vi kan være behjelpelig med mye innen veiservice,
transport og sauedrift. Har du spørsmål? Ta kontakt.

952 74 105

info@jbgard.no

Ring oss eller send mail.