Gården i vakre Sagfjorden

SAU | VEIARBEID | TRANSPORT

Sauedrift

Vi er tredjegenerasjons drivere med sauedrift på gården. Vi har 160 vf sau og to border collie.

Veiservice-Jentoft-og-Brumle-Traktor

Veiservice

Jentoft og Brumle gård sine hovedvirkeområder er sommer og vintervedlikehold av kommunale og fylkesveier.

Transport-Jentoft-og-Brumle

Transport

Vi utfører blant annet transport, beitepussing, vakuumvogn/septikk /utkjøring av møkk/rensing av kum og alt innen traktor arbeid.

Ta kontakt med oss

Vi kan være behjelpelig med mye innen veiservice,
transport og sauedrift. Har du spørsmål? Ta kontakt.

952 74 105

info@jbgard.no