Kontakt

Jentoft og Brumle Gård
Tømmerneset
8260 Innhavet

Tlf Elin: 952 74 105
Tlf Bjørn-Ove: 992 62 187
E-post: info@jbgard.no

Org. nr: 980 991 164 MVA