Sauedrift på gården

Gården vår ligger midt i vakre Sagfjorden, i Hamarøy kommune. Vi er tredjegenerasjons drivere med sauedrift på gården. Vi har 170 vinterfôret sau og to gjeterhunder av rasen border collie. Sankingen løser vi med hunder, drone og GPs bjeller på søyer og lam

 

Sauene våre beiter i vakre Sagfjorden.
Sauer og lam får beite fritt i utmarken i ca 3måneder. Der får de dekket sitt behov for variasjon i kosten. Dette sender de på stadig på vandring opp og ned i terrenget. Sauene med sine lam er stadig på jakt etter de ulike veksttyper. Flere av sauene beiter langs fjorden og de kan man ofte se helt nede i fjæresteinene den ene dagen og langt oppe i lia neste dag. Denne varierte og næringsrike kosten sammen med god kondisjon gjør at lammekjøttet blir ekstra smakfult. Norsk lam oppfattes av mange som en råvare i verdensklasse, med fintrevlet, mørt og saftig kjøtt. I tillegg er lammekjøtt en svært takknemlig råvare, som er enkel å få til. Vi kan levere strykningsdelingen av hele lammet.

sau-sagfjord-jentoft-brumle
jente med hund