Alt fra sau til manuell trafikkdirigering

Jentoft og Brumle gård er en allsidig virksomhet med mange forskjellige virkeområder.
Vi kan være behjelpelig med mye innen veiservice, transport og sauedrift.

For info eller tilbud ta kontakt på mail eller ring oss på 952 74 105